විවාහ ගිවිසගන්න රතු රෝසමලින් හැඩ කළ හදවත්.

විවාහ ගිවිසගන්න රතු රෝසමලින් හැඩ කළ හදවත්.

කේක් එක හැඩකරන සුදු හංස යුවළ හරිම අපූරුයි. ඒකටම එකතු වුණු රෝස මල් කලඹ නිසා කේක් එකට නවතාවයක් එක්වෙලා. ඒ වගේමයි මෙහි තිබෙන සරල සුන්දරත්වය මේ කේක් ආකෘතිය විවාහ ගිවිස ගන්නා දිනකට නම් කදිමයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -
ෆොන්ඩන්ට් අයිසිං කිලෝ 3 ක්
රෝයල් අයිසිං ග්‍රෑම් 500 ක්
අඟල් 5 ක් උස අඟල් 8, 12, 16 ප්‍රමාණවලින් හාට් හැඩැති ඩම් 3 ක්

සාදන ක්‍රමය

පළමුව ඩමි තුන ගෙන ෆොන්ඩන්ට් අයිසිං මඟින් කවර් කරගන්න. ඉන්පසු මෙහි උඩම තට්ටුව ඡායාරූපයේ පරිදි මැදින් වෙන්කරගන්න. දැන් එසේ වෙන්කරගත් කොටස් දෙක අතරට රතු පාට පාච්මන්ට් අයිසිං මඟින් සාදාගත් රෝස මල් කීපයක් රඳවාගන්න. මෙහි උඩින්ම දැක්වෙන හංසයින් දෙදෙනා පාච්මන්ට් අයිසිංවලින් සකසා ගත යුතුයි. දැන් රතු පැහැති පාච්මන්ට් අයිසිං ගෙන කඹයක් ආකාරයට සාදා උඩම ඩමියෙහි වටේට තබාගන්න. (හංසයින් දෙදෙනා මැදිවන ලෙසට)

ඉන්පසු උඩම ඩමියෙහි වටේට රතු පැහැති පාච්මන්ට් අයිසිංවලින් කටර් භාවිතකර කපාගත් හාට් අලවා අලංකාර කරගන්න. දැන් දෙවැනි ඩමියෙහි මැදින් දමා ඇති රතු පැහැති මෝස්තරය දැමීම කලර් ෆ්ලෝ ක්‍රමයට කළ යුතුයි.

එහිදී පළමුව මෝස්තරය ඩමියට පිටපත්කර ඒ වටේට රතුපාට රෝයල් අයිසිං භාවිතකර නොම්බර 3 නොසලයෙන් එම මෝස්තරය මත ඇඳගන්න.

දැන් එලෙසින් දැමූ අවුට් ලයින් එක පින්සලක් භාවිතකර එම මෝස්තරය මැදට එන සේ ෂේඩ් කරන්න. පසුව එම ඩමි එක වටේටම රෝයල් අයිසිංවලින් නොම්බර 2 හෝ 3 නොසලය භාවිතකර සෝටා මෝස්තරය දමාගන්න.

පහළ ඩමියෙහි ද එම මෝස්තරය ඒ ආකාරයටම දමාගත යුතුය. දෙවැනි හා තෙවැනි ඩමි දෙක අතරට රතු පාට රෝයල් අයිසිං භාවිතකර සෝටා මෝස්තරය දමාගන්න.

මෙම කේක් එක තැබීමට භාවිත කරන බේස් බෝඩ් එක මත ද එම මෝස්තරය දමා ගත හැකියි.


මෙම කේක් සාදා ගැනීමේ දී ගැටලුවක් ඇතිවුවහොත් 0778340411 අංකයෙන් ශිල්පිනිය ඇමතිය හැකිය.

  • උපදෙස් - කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී නදීකා දිල්රුක්ෂි.
  • නදී කේක් ක්‍රියේෂන්, ගොරකාන, මොරටුව.

මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....0 comments: