නොදකින කොළඹ ජිවිත වෙත ජින්නා සහෘද වීම - Music Video.වෙනස් ආරක ගීත නිර්මාණය කරන ජින්නා ගේ අලුත්ම Music Videoව නිකුත් කර ඇත. S A H U R D H A Y A ලෙස නම් කර ඇති මෙම ගීතය නෙලුම් කුළුණු මතින් ලෝකය දකින මිනිසුන් නොදකින කොළඹ ජිවිත ගැන අපුරු පැතිකඩක් පෙන්වා දෙන නිර්මාණයකි. 

පහතින් ගීතය නරඹන්න,මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....

0 comments: