එලිසබත් රැජිනත් ‘ට්විටර්’ ලෝකයේ.


බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවැනි එලිසබත් රැජින සිය නිල ‘ට්විටර්’ ලිපිනයෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කළාය.

එලිසබත් රැජින සිය ‘ට්විටර්’ ලිපිනයෙන් ඇය විසින් ම පණිවුඩයක් නිකුත් කරන ලද පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ලන්ඩනයේ විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ සිට ජංගම පරිගණක පිංචක් මාර්ගයෙන් සිය පළමු ‘ට්විටර්’ පණිවුඩය නිකුත් කළ එලිසබත් රැජින, ප්‍රවෘත්ති සහ සන්නිවේදන ඉතිහාසය සම්බන්ධ නව ගැලරිය විවෘත කිරීමට ලැබීම පිළිබඳ ව ඇය සතුටට පත් වෙන බවයි කියා සිටියේ.
බ්‍රිතාන්‍ය රැජිනගේ ‘ට්විටර්’ ලිපිනයට හත් ලක්ෂ විසි දහසකට වැඩි පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටිති.

මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....0 comments: