කාන්තාවන් සහ පිරිමින්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට නම්.


යම් යම් පුද්ගලයින් තව කෙනෙකුගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම සදහා නොයෙක් විදියේ දේවල් කිරීමට පෙළඹී තිබෙනවා. නමුත් එය යම් යම් පුද්ගලයින් සිතන පතන ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා. පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් විසින් කළ පරීක්ෂණයකදී ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම සදහා ඔබ විසින් භාවිතා කරන භාවිතයන් 05ක් හදුනාගෙන තිබේ. 


  • හාස්‍යය  

පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇත්තේ කාන්තාවන් තමන් හිනාගස්සවන පිරිමි පුද්ගලයන්ටද, පිරිමි පාර්ශවය තමන්ගේ විහිළු වලට සිනාසෙන කාන්තාවන්ට ආකර්ෂණය වන බවයි.


  • කැමැත්ත පළකිරීම  

කෙනෙක් ඒ පුද්ගලයාට කැමැත්ත පල කිරීම ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි ආකර්ෂණය වීමට හේතු වේ. ආකර්ෂණය වීම පිළිබද විමසු විට 90% පවසන ආකාරයට ආකර්ෂණය හේතු වී ඇත්තේ අනෙක් පුද්ගලයා තමන්ට කැමති බව දැනගැනීමයි.


  • ඔබ කරන දෙය  

හැගීම්බර හා පුද්ගලික තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමෙන් දැඩි බැදීමක් ඇතිවේ. පර්යේෂණ වලට අනුව 30%ක්, ජිවිත කාලය පුරා පැවති බැදීම් වලට වඩා දැඩි බැදීමක් ඉහත තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමෙන් ඇතිවේ.


  • පෞර්ශයත්වය  

හරි වැරැද්ද පිළිබද පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබෙම සහ පහසුවෙන් එකඟ වන පුදගලයන් විවාහයට වඩා සුදුසු වේ.


  • හැගීම්  

පර්යේෂණ කණ්ඩායම් පෙන්වා දෙන්නේ කෙනෙක් ආකර්ෂණය වන්නේ පුද්ගලයාට නොව ඒ පුද්ගලයා සමඟ සිටින විට දැනෙන හැගීමට බවයි.උච්චතම අවස්ථාවකදී තමන් මරණයට පත් කිරීමට එන පුද්ගලයෙකුට පවා කෙනෙක් ආකර්ෂණය විය හැකියි.


මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....

0 comments: