කන්ගනා ජාතික සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.


2015 ඉන්දීය ජාතික සම්මාන උළෙලේදි හොඳම නිළිය සම්මානය දිනා ගැනීමට කන්ගනා රනවුත් සමත්ව තිබෙනවා. ඒ කන්ගනා රඟපෑ කුයින් චිත්‍රපටය සඳහායි.  

කන්ගනා සම්මානය දිනූ කුයින් චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක වීඩියෝව පහතින් බලන්න....


0 comments: