පියයුරු පිළිකාවේ මූලික ලක්‍ෂණ.


කාන්තාවන් අතර බහුලවම පවතින්නේ පියයුරු පිළිකාවයි. මේ නිසා සෑම කාන්තාවක්ම ස්වයං පියයුරු පරීක්‍ෂාව සිදු කරමින් ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් පසුවීම වැදගත්.

පියයුරු පිළිකාව ඇති බවට හඳුනාගත හැකි රෝග ලක්‍ෂණ කිහිපයක් මෙසේයි.

  • පියයුරුවල හැඩයේ වෙනසක් සිදුවීම.
  • පියයුරුවල පැහැදිලි අසමමිතික බවක් දක්නට ලැබීම.
  • පියයුරුවල සමේ ‍ෙදාඩම් ලෙල්ලක මතුපිට වැනි වෙනස්වීමක්.
  • පියයුරුවල ගැටිත්තක්
  • සම මතුපිට තුවාලයක්
  • සමේ ඉදිමීමක්
  • තන පුඩුවේ ගිලී යෑමක් වැනි වෙනසක්.


මෙවැනි රෝග ලක්‍ෂණ ඔබටත් ඇති බවට හැඟෙයි නම් වහාම සුදුසු වෛද්‍යවරයකු වෙත ගොස් ප්‍රතිකාර ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි.


උපදෙස් : සුරාජ් පෙරේරා ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය
(ශාලිකා රංගනී සමරදිවාකර)

0 comments: