ආකර්ශණීය කාන්තාවන් අතර ජැක්ලින්ට තුන්වැනි තැන. (Full List)


ශ්‍රී ලංකා සම්භවයක් සහිත බොලිවුඩ් නිළි ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස්ට ඉන්දියාවේ ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත මගින් කරන ලද සමීක්ෂණයක් අනුව 2014 වසරේ ඉන්දියාවේ වඩාත් ආකර්ෂණීය ම කාන්තාවන් අතර තෙවැනි තැන හිමිව ඇත.

Doe-eyed beauty (මුවන්ගේ ඇස් සහිත රූමතිය) නමින් හැඳින්වෙන ජැක්ලීන් මෙම ලැයිස්තුවේ කත්‍රිනා කායිෆ් සහ ප්‍රියංකා චොප්රාට වඩා ඉදිරියට පැමිණ සිටීම වි‍ශේෂත්වයකි.

මෙම සමීක්ෂණය අනුව ඉන්දියාවේ වඩාත් ආකර්ෂණීය කාන්තාව වන්නේ බොලිවුඩ් නිළි සනී ලියොන් ය. දෙවන ස්ථානය සුපිරි බොලිවුඩ් නිළි දීපිකා පාදුකෝන්ට හිමි වී තිබේ.

ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත මගින් කරන ලද සමීක්ෂණය අනුව ඉන්දියාවේ ආකර්ෂණීය ම කාන්තාවන් 10 දෙනා මෙසේ ය.

1. සනී ලියොන්

2. දීපිකා පාදුකෝන්

3. ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස්

4. කට්‍රිනා කායිෆ්

5. ශ්‍රියා සරන්

6. ප්‍රියංකා චොප්රා

7. ශ්‍රද්ධා කපූර්

8. නාගීස් ෆක්රි

9. ආශා භාට්

10. ලීසා හේඩ්න්

0 comments: