ඔසප්ළං වන විට දැනෙන අපහසුතා.


මාසිකව සිදුවන ආර්තවය නිසා බොහෝ කාන්තාවන් අපහසුතාවට පත්වෙයි. නමුත් මෙම වේදනාවන් රෝග ලක්‍ෂණ නොවන බව ඔබ වටහා ගත යුත්තකි. මේ ඉන් කිහිපයකි.


  • පියයුරුවල වේදනාව

ඔසප් සමයේ සිරුරේ ඇතිවන හෝමෝන වෙනස්වීම හා ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝන වෑස්සීම නිසා පියයුරුවල සුළු වේදනාවක් ඇතිවිය හැකියි. මෙය රෝග ලක්‍ෂණයක් නොව හෝමෝන වෙනස්වීමක් නිසා සිදුවන්නකි. නමුත් ආර්තවයෙන් පසුවත් වේදනාව ඇත්නම් වහාම වෛද්‍යවරයකු වෙත යන්න.


  • ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම

ඔසප් සමයේ සිදුවන වෙනස සමඟ ඔබේ ශරීර උෂ්ණත්වයද ඉහළ යයි. ඩිම්බ පිටවන විට ශරීර උණුසුම ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයකි.


  • වතුර වැඩිපුර අවශ්‍ය වීම

ඔසප් සමයේදී ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝන ශ්‍රාවය වැඩිකර හෝමෝන අසමතුලිතතාවක් ඇති කරවයි. මේ නිසා ශරීරයට මේ කාලය තුළ ජලයේ අවශ්‍යතාව වැඩිවෙයි. ඔසප් සමයෙන් පසුව නැවත එය යථා තත්ත්වයට පත් වෙයි.


  • දුඹුරු පැහැති රුධිර පිටවීම

සැබවින්ම මෙයද ඉතාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයකි. ඔසප් සමයේදී යෝනි මාර්ගයෙන් තද රතු දුඹුරු පැහැති රුධිරය පිටවීම නම් රෝගයක් නොවේ.


  • උදරයේ වේදනාව

ඔසප් ඇතිවූ මුල් දින කිහිපයේ උදරයේ අධික වේදනාවක් ඇතිවිය හැකියි. මෙයද සිදුවන්නේ හෝමෝන ක්‍රියාවලියේ වෙනස් වීමෙනි. නමුත් මෙම වේදනාව දිගටම පවතියි. නම් වෛද්‍යවරයකු වෙත ගොස් පරීක්‍ෂා කර ගැනීම සුදුසුයි.


  • බඩ දැඟලීම හා ඔක්කාර ඇතිවීම

මේ කාලයේදී උදරයේ ඇතිවන දැඟලීම හෝ වමනය යෑම වැනි තත්ත්ව නම් රෝග ලක්‍ෂණ නොවේ. ගර්භාෂ බිත්තිවල සිදුවන වෙනස නිසා උදරයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට වන බාධාව නිසා මෙවැනි අවස්ථා ඇති විය හැකියි.


ශාලිකා රංගනී සමරදිවාකර

0 comments: