සෝනම්ට දැන් 30යි.


බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය නළුවෙකු වන අනිල් කපුර්ගේ දියණිය සෝනම් ද මේ වන විට බොලිවුඩ් රසිකයින්ගේ සිත් දිනා ගත් නිළියක්..

සෝනම් තමන්ගේ 30 වෙනි උපන්දිනය පසුගිය දා සැමරුවා.

සෝනම් කපූර් ජනප්‍රිය නළු අර්ජුන් කපූර්ගේ ඥාති සොහොයුරිය ද වේ.


0 comments: