වොල්ගාගේ නළු පෙම්වතා කවුද?


වොල්ගා කල්පනී ඕන්න පෙම්වතියක් වෙලා ලු. පෙම්වතා ජනප්‍රිය නළුවෙක් ලු. ඔය හුටපටය අද ඊයේ පටන්ගත්ත එකක් නෙවෙයි කියලා ඒ ගැන දන්නා කියන විය කියන්නේ ??

කොහොමින් කොහොම හරි දෙන්නගේ ප්‍රේමය වැඩි දවසක් හංගගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබිලා නැහැ..

ඒ නිසා ක්ෂේත්‍රයේ අයට නම් මේක රහසක් නෙවෙයි ලු.


0 comments: