2015 වසරේ සරාගීම ලඳුන් මෙන්න.


ලෝකප්‍රකට FHM සඟරාවේ web අඩවිය විසින් 2015 වසර සඳහා මහජන ඡන්දයෙන් සරාගීම කාන්තාවන් 10 දෙනෙකු නම් කොට තිබේ. ඔවුන් විසින් එම ලැයිස්තුව සම වසරකම ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන අතර මේ වසරේ පත් කළ ලැයිස්තුව පහතින් වේ.


1. මිචෙල් කීගන් 
Michelle Keegan
2. කෙන්ඩල් ජෙනර් 
Kendal Jenner
3. ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් 
Jennifer Lawrence
4. කේට් අප්ටන්
Kate Upton
5. කැරොලින් ෆ්ලැක්
Caroline Flack
6. අරියානා ග්‍රැන්ඩි
Ariana Grande
7. මාර්ගට් රොබී
Margot Robbie
8. ලුසී මැක්ලෙන්බර්ග්
Lucy Mecklenburgh
9. එමිලියා ක්ලාර්ක්
Emilia Clarke
10. කෙලී 
Kelly Brook


0 comments: