නිලූගේ අලුත්ම සින්දුව මෙන්න.


ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි රචනා කර නදීක ගුරුගේ සංගීතවත් කර නිලුපුලී සූරියබණ්ඩාර විසින් ගායන කරන නවතම ගීතය පහතින් රස විඳින්න.


0 comments: