අෆ්රිඩිගේ අනියම් සම්බන්ධතාවයක්.


අර්ශි ඛාන් නම් රංගන ශිල්පිනියක් ඇයගේ ට්විටර් ගිණුමෙහි තබා ඇති සටහනක් විදෙස් මාධ්‍ය වල අවධානයට ලක්වී තිබේ. 

ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂාහිඩ් අෆ්රිඩි සමඟ තමන් ලිංගික ඇසුරක් පැවැත් වූ බවට සිදුකර ඇති ප්‍රකාශයකි. 

එම ට්විටර් සටහන පහතින්,


0 comments: