ජානකිගේ හැංගි හොරා ආලේ.


ජානකී විජේරත්න නිලියක් උනාට දැන් රගපාන්නෙම නැති තරම්. ඒ වුනාට ටෙලි නාට්‍ය නිශ්පාදනය නම් ජානකී අතහැරලා නෑ.

ඇගේ අලුත්ම ටෙලි නාට්‍ය චක්‍ර. නිලියො නිශ්පාදිකාවො වෙන්නෙ තමන්ට කැමති චරිත රගපාන්න වුනාට ජානකීට නම් එහෙම උවමනාවක් නැතිලු.

චක්‍ර ටෙලි නාට්‍යයෙත් ජානකී රගපාන්නෙ නැතිලු. 

ඒත් ජානකී පෙම්වතියක් ලු. ඒක තමයි වැදගත්ම ආරන්චිය.. හැබැයි තාමත් පෙම්වතා ගැන එලි කරන්න තාමත් ඇය සූදානම් නෑ.

0 comments: