රතු ඇඳුමයි රෝස මලයි. (Photos)


හංසි නම් වූ නිරූපණ ශිල්පිණියගේ ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප මෙහි පළවෙයි.0 comments: