පියුමිගේ අඩනිරුවත. (Photos)


නිරූපිකාවක් මෙන්ම නිවේදිකාවක් වන පියුමි හංසමාලි අඩනිරුවත් සෙල්ෆි ජායාරූප කිහිපයක් ගෙන ඇගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට මුදාහැර තිබෙනවා. 

එම ජායාරූප පහතින් බලන්න,
0 comments: