රන්වීර් නැතිවෙලේ දීපිකා පරණ පෙම්වතාට තවත් ළංවෙයි.


තමාෂා ෆිල්ම් එක රිලීස් වුණ දවසේ රෑ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලොකු පාර්ටි එකක් දාලා. ඒකට රන්බීර් කපූර් වගේම දීපිකා පදුකෝනුත් ඇවිත් හිටියා. හැබැයි රන්බීර් කපූර් වැඩි වේලාවක් ඉදලා නැහැ.

ඔහු යන්න හදද්දි දිපිකා ගොඩක් හැගීම්බර වුනාලු. විනාඩි 20ක් විතර රන්බීර්ගේ අතින් අල්ලාගෙන දෙන්නත් එක්ක කතාකර ඉදලා.

පරණ පෙම්වතත් එක්ක දිපීකා කතාකළේ මොනවද කියලනම් කාටවත් ඇහිලා නැහැ.

හැබැයි හො‍ද වෙලාවට දීපිකාගේ අලුත් පෙම්වතා රන්වීර් සිං එතන ඉදලා නැහැ. එයා පාටියට ඇවිත් තියෙන්නේ රන්බීර් ගියාට පස්සේලු. 


0 comments: