අනෝමා ජනාදරී ඇඟ පෙන්වන අඩනිරුවත් ඡායාරූප (PHOTOS)


අයෝමය කාන්තා තරගයකට සහභාගී වන කාන්තාවකගේ චරිතය නිරූපණය කිරීම සඳහා අනෝමා ජනාදරී සුදානම් වනවා.
  
ඒ සඳහා සිරුර හැඩගස්වා ගැනීම සඳහා ව්‍යායාම්වල යෙදුණු ඇය තම සිරුරේ වත්මන් ඡායාරූප කිහිපයක් තම ෆේස්බුක් ගිණුමට එක් කර තිබෙනවා. 

අනෝමා ඒ සම්බන්ධයෙන් තැබූ සටහන සහ ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.'
0 comments: