උපත් පාලන ක්‍රම ගැන තියන මිත්‍යා මත 6ක්.අපගේ රටෙහි ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරනවා අඩුනිසා ගොඩක් අය ලිංගිකත්වය ගැන නිවැරදිව දන්නේ නෑ නොයෙක් මිත්‍යා මත විශ්වාස කරනවා අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ එවැනි මිත්‍යා මත 6 ක්  ගැනයි

1: උපත් පාලන පෙතිගැනීම බර වැඩි කරනවා

මෙය තනිකරම වැරදි මතයක් බර වැඩිවීමට සහ උපත්පාලන පෙති අතර කිසිම සබඳතාවක් නැහැ නියමිත විදියට ව්‍යායාම සහ හොඳ ආහාර ලබාගන්නවා නම් බර වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ

2 ඔබගේ දරුඵල එමගින් අඩුකරනවා

මෙය හුදෙක් කටකතාවක් පමණයි උපත් පාලන ක‍්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබගේ දරුඵල හටගැනීමට බාධාවක් වෙන්නේ නෑ අනාගතයේදි මෙමගින් තාවකාලිකව ඩිම්භනීහරණට නතර කරනවා එහෙත් ආපහු ඩිම්භනීහරණය පටන්ගත් විගස ඔබට දරුඵල ලබාගන්න පුළුවන්

3: ඔබ අඛන්ඩව උපත්පාලන ක‍්‍රම භාවිතයෙන් වැළකිය යුතුයි

ඔබට කුමක් හෝ කාරණයක් නිසා මෙය ගැනීමෙන් වැලකී සිටීමට අවශ්‍ය නම් එසේ සිදුකිරීම කමක් නැහැ. එහෙත් මෙය අඛන්ඩව එකදිගට අනුගමනය කරා කියලා ඔබගේ ශරීරයට හානි කර වෙන්නේ නැහැ

4: උපත්පාලන පෙති ගැනීම පියයුරු පිළිකා ඇතිකරයි

හෝමෝන වෙනස්වීම මගින් පියයුරු පිළිකා ඇතිකරන නිසා ගොඩක් කාන්තාවන් බයවෙනවා උපත් පාලන පෙතිගැනීමෙන් පියයුරු පිළිකා ඇතිවෙයි කියලා එහෙත් මෙයත් හුදෙක්ම මිත්‍යා මතයක් පමණයි

5: ඔබගේ සහකරුවා ඔහුගේ ශුක‍්‍රාණු පිටවන්න කලින් එය පිටතට ගත්තොත් උපතක් ඇතිවන්නේ නෑ

මෙයත් ටිකක් වැරදි මතයක් මෙහෙම කරත් තව 25% ක අවස්ථාවක් තියනවා දරුඵලක් හටගන්න ඒ වගේම මෙම උපත්පාලන ක‍්‍රමය නම් කවුරුවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ

6 : ඔබට පළවෙනි සංසර්ගයෙන් උපතක් ලබාගත නොහැකියි

මෙයත් වැරදි මතයක් කලලයක් ඇත්වීමට අවශ්‍ය සාධක එවිට තිබුනොත් ඔබගේ පළමු අවස්තාවෙදි වුනත් දරුපල හටගන්න පුළුවන්


0 comments: