කන්ගනාට කරපු යෝජනාවකට – කන්ගනා දෙවනත් වෙන්න කෑගහලා.


බොලිවුඩයේ සුපිරි නිළියකනේ කන්ගනා රනවුත් කියන්නේ.

සම්මානලාභී නිළියක් වන කන්ගනාගේ රගපෑම ඉතාමත් තාත්විකබවයි චිත්‍රපට විචාරකයින් කියන්නේ.

එවැනි නිළියක් වන කන්ගනා පහුගිය දවසක චිත්‍රපටයක රූගත කිරීම් කරන්න සූදානම් වෙද්දි ඒ චිත්‍රපට කණ්ඩායමේ නිර්මාණකරුවන් අතර  වචන හුවමාරුවක් වෙලා තියෙනවා.

ඒ එක්කම කන්ගනා දැඩි කෝපයට පත්වෙලා එතැනින් නැගිටලා ගිහිල්ලා.

ඒ වෙලාවේ එතන හිටපු කෙනෙක් හොර රහසේ කරපු එය වීඩියෝ කරලා තියෙනවා.

0 comments: