ධීවරී වලප!(අසංක ධර්මසිරි විසිනි.)


හෝ හෝ හඬ නගයි දෙසවන නිරන්තරේ
කෝ කෝ මහිමි හිත කකියයි හිමින් සැරේ
එක එක නපුරු සිතිවිලි එයි වරින් වරේ
නෑ නෑ මහිමි රැක දෙයි දෙවි මහ සයුරේ

දියඹට යද්දි ඊයෙ වැහි අඳුර මැද
කියනට සිතුණි ඔබ යන්නට එපා අද
මහ රෑ කන කොකා ඇඬුවා මිදුල මැද
දැන්නම් බයයි සිත හනිකට එන්න සඳ

වෙනදට ඉරට කලියෙන් ගෙට එනවා ඔයා
පොඩි පුතු අසයි ඇයි නැත්තේ මගේ පියා
හෝරා දෙක තුනක් හෙමිහිට ගෙවිල ගියා
දුක් සෝ සුසුම් මගෙ හදවත පුරා තියා

දිනයක් දෙකක් ගෙවුනත් ඔබ තව නැත්තේ
මැරෙනට හිතෙනවා මට දැන් ඔබ මත්තේ
ඔබෙ ජීවිතේටත් කරදරයක්නම් ඇත්තේ
පොඩි පුතු එක්ක පනිනව මූදට සත්තේ

සතියක් ගෙවුණි තවමත් නැත ඔබ ආවේ
ඒ සතියටම එක වේලයි මම කෑවේ
ලොව හැර ගිහින් ඔබ සමහරු මට කීවේ
ඇයි රත්තරන් තාමත් ගෙදරට නාවේ
ණය හොය හොයා එයි ගෙදරට මුදලාලී
ඔබ මියැදිලා වෙන්නලු උගෙ මනමාලී
පුතු ගැන සිතා මම මහ අව්වේ වේලී
වැඩ කරනවා ඔබ කවදා හරි ඒවි


- අසංක ධර්මසිරි

0 comments: