'ඉරාජ්ගේ අලුත් මියුසික් වීඩියෝව වෙනුවෙන් මම නිරුවත් වුණා' - පියුමි හංසමාලි


ඉරාජ්ගේ මියුසික් වීඩියෝ ගැන ගොඩක් අය විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කළානේ.

ඒවගේ මියුසික් වීඩියෝ එකක් ඉරාජ් ආයෙමත් කරන්න යනවාලු.

ඉතින් මේ අලුත් මියුසික් වීඩියෝ එකට රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ පියුමි හංසමාලියි.

මේ ඒ ගැන ඇය කියපු කතාව.0 comments: